Výpočet BMI / Jak vypočítat BMI

Hodnota BMI se vypočítá pomocí jednoduchého vzorce.

Výpočet BMI

BMI je měřítko výšky vztažené k celkové hmotnosti, výsledkem čehož je indexové číslo udávající poměr váhy k druhé mocnině výšky (kg/m2).

Tradiční BMI

BMI se vypočítá vydělením váhy (kg) druhou mocninou výšky (kg/m2). BMI je nejoblíbenějším a nejpraktičtějším na váze založeným indikátorem měření nadváhy a podváhy.

Jednoduchým způsobem, jak vypočítat tradiční BMI, je dvakrát vydělit váhu výškou. Například 77 kg / 1,77 m / 1,77 m je přibližně 24,6.

Nový způsob výpočtu hodnoty BMI

Pokud jde o vypovídací hodnotu tradičního BMI, názory jsou různé. Matematik Nick Trefethen z Oxfordské univerzity přišel s novým vzorcem výpočtu BMI, který podle něj zohledňuje kupříkladu zkreslení způsobené výškou.

V Trefethenově vzorci je hmotnostní koeficient druhou odmocninou průměrné výšky člověka, která činí 1,69 m. Svůj exponent 2,5 vysvětluje tím, že lidé nejsou dvourozměrní, takže by se takto neměla měřit ani jejich hmotnost.

Tradiční matematický vzorec

`"BMI" = "Hmotnost[kg]" / ("Délka[m]"^2)`

Nový matematický vzorec

`"Nový BMI" = "1,3 Hmotnost[kg]" / ("Délka[m]"^"2,5")`

Zdroje a další informace
  1. Nick Trefethen: BMI
  2. BMI: Does the Body Mass Index need fixing

Také by vás mohlo zajímat