Kalkulačka úroků z prodlení

Použijte kalkulačku úroků z prodlení k zjištění výše úroku, pokud uhradíte např. o týden později fakturu.

Kalkulačka úroků z prodlení

%

V případě zpoždění platby činí úrok z prodlení dní.

Použití kalkulačky úroků z prodlení

Zadejte do kalkulačky úroků z prodlení datum (např. den po termínu splatnosti faktury), údaj o tom, kdy je kalkulace prováděna a datum, kdy bude částka splacena.

Sankční úrok

Úrok z prodlení je úrok, který je dlužník povinen zaplatit v případě, že je v prodlení s platbou a dlužná částka nebyla do doby stanovené smlouvou o půjčce uhrazena. Aktuální sazba úroků z prodlení je o 7 procentních bodů vyšší než referenční sazba zveřejňovaná dvakrát ročně Evropskou centrální bankou (finský zákon 340/2002).

Sankční úroky se načítají ode dne následujícího po dni splatnosti, pokud se jedná o platbu, kde byl den splatnosti stanoven. V případě, že žádný závazný termín splatnosti dohodnut nebyl, nabíhá platba úroků 30 dní po datu odeslání faktury věřitele nebo po dni, kdy byla úhrada částky vyžádána.

Zdroje a další informace
  1. Wikipedia: penalty interest
  2. Wikipedia: RPSN (roční procentní sazba nákladů)

Také by vás mohlo zajímat