Kalkulačka obsahu, strany a úhlu trojúhelníku

Spočítejte pomocí této kalkulačky neznámé úhly, strany a plochu trojúhelníku s využitím tří známých hodnot.

Kalkulačka obsahu, strany a úhlu trojúhelníku

triangle

Kalkulačka obsahu, strany a úhlu trojúhelníku

Použijte kalkulačku trojúhelníku k výpočtu neznámých úhlů, stran a obsahu trojúhelníku s využitím tří známých hodnot.

Délky stran musí být uvedeny ve stejných jednotkách. Nemůžete například okamžitě získat řešení trojúhelníku, jehož strany jsou 8 m, 90 cm a 2 000 mm. Aby bylo možné řešení takového trojúhelníku získat, musí být délky jeho stran konvertovat uvedeny ve stejných jednotkách.

Délky stran musí být kladné a úhly musí být větší než 0° a menší než 180°.

Jsou-li známy tři strany (SSS), může mít takový trojúhelník individuální řešení. Je-li nejdelší strana delší než součet zbylých dvou stran, nemá takový trojúhelník řešení.

Jsou-li známy dva úhly a jedna strana (ÚSÚ), má takový trojúhelník individuální řešení vždy, kdy je součet známých úhlů menší než 180°.

Jsou-li známy dvě strany a úhel, který je svírá (SÚS), má takový trojúhelník vždy individuální řešení.

Jsou-li známy dvě strany a protilehlý úhel k jedné z těchto stran (SSÚ), může být řešení takového trojúhelníku buď nemožné, nebo má individuální řešení, případně dvě řešení.

Zdroje a další informace
  1. Wikipedia: trojúhelník
  2. Wikipedia: kosinová věta
  3. Wikipedia: sinová věta