Kalkulačka kruhového obsahu

Použijte kalkulačku kruhového obsahu k výpočtu obsahu, průměru, obvodu nebo poloměru kruhu.

Kalkulačka kruhového obsahu

Obsah kruhu

Délka `C` obvodu (perimetru) kruhu se vypočítá pomocí vzorce:

`C = 2pir`, kde `r` je poloměr kruhu.

Poloměr lze rovněž vyjádřit pomocí průměru, a to dosazením vzorce `2r = d`.:

`C=pid`

Vnitřní obsah `A` kruhu se vypočítá pomocí vzorce:

circle

`A = pir^2`, kde `r` je poloměr kruhu, nebo odpovídajícím způsobem:

`A=pi/4d^2`, kde `d` je průměr kruhu

Pokud známe průměr kruhu `d` a délku obvodu `C`, lze obsah (bez použití čísla `pi`) vypočítat pomocí vzorce:

`A = Cd/4`


Informace o kalkulačce kruhového obsahu

Použijte kalkulačku kruhového obsahu k výpočtu obsahu, průměru, obvodu nebo poloměru kruhu.

Zdroje a další informace
  1. Wikipedia: kružnice